Desulfatace - obnovení kapacity baterií

Jako jedni z mála v České Republice provádíme desulfatace trakčních baterií bez možnosti vyskratování spodní části baterií odpadávající aktivní hmohou spolu s krystaly sulfátu ! Námi provedená desulfatace je vždy téměř 100%, kdy se sulfát na aktivní hmotě baterie rospustí zpět do elektrolitu, což lehce ověříme změřením hustoty elektrolitu refraktometrem.  Po dosažení hodnoty 1,28 - 1,30 je veškerý sulfát rozpuštěn a k dispozici je opět téměř celá kapacita baterie. Časová náročnost tohoto procesu je zhruba jeden týden a námi účtovaná cena je 12 Kč bez DPH za 1kg baterie velikosti do 1000 kga od 1000 kg účtujeme již pouze 10 Kč za kg, minimální cena u baterií pod 500 kg je však 5000 Kč bez DPH z důvodu pracnosti. Baterii je nutno k nám dovést do areálu bývalého pivovaru na adrese Kokory 38 (mezi Přerovem a Olomoucí). Tuto desulfataci nelze provést u zákazníka, jelikož je nutno tento úkon provádět v prostoru se stálou teplotou do 8-10°C, kterou nám poskytují i v 35 stupňových teplotách, kamenné staleté koje našeho historického pivovaru. Přijímáme pouze trakční baterie s váhou 250 kg - 4000 kg. Více na https://www.desulfatace.cz

 

Záznamy nebyly nalezeny...